„Агрокем инвестмънт” ЕООД е търговско дружество с основен предмет на дейност търговия с минерални торове.Дружеството е създадено през 1996 г. и оттогава успешно разширява пазарния си дял. Дружеството доставя минерални торове на арендатори, земеделски кооперации, индивидуални земеделски производители, търговци на едро и дребно и др. „Агрокем инвестмънт” ООД има дългогодишни търговски взаимоотношения с производители на торове в Румъния и предлага на българските потребители техните качествени продукти , осигурявайки им обслужване по отношение на финансирането и логистиката.